Bailine - Et lettere liv

Bailine er en norsk virksomhet som har drevet i over 50 år og har gitt hjelp til tusenvis av kvinner, samt de siste årene også til menn. Vår visjon er å fremme god fysisk og mental helse og personlighet – og holde folk friske så lenge de lever.

​Bailine har omfattende undervisning og treningsprogram i kosthold, fysisk- og mentaltrening. For mange mennesker i dag er livsstilen slik at de gradvis blir mer og mer syke etter som aldrene kommer. Og når de dør er mange i dårlig form som et resultat av en usunn livsstil. Dette er et problem som øker over hele verden.

​Bailine har som målsetning å bedre folkehelsen ved å markedsføre idéer og prinsipper som er i harmoni med den kunnskap som i dag foreligger innenfor rammen av allment anerkjent skolemedisin og praktisk psykologi. Bailine vil med alternativ behandling sørge for at folk holder seg i god form til de dør.

Bailine har for øye å bedre klientens helsemessige muligheter og å styrke klientens bilde av seg selv i en nøytral, positiv retning ved hjelp av en kontinuerlig utvikling av ny teknologi og pedagogikk.

​I denne sammenheng er vårt dataprogram og elektroniske biofeedbackapparater viktig som et hjelpemiddel underordnet helheten. Biofeedbackapparatet virke ved at muskulaturen aktiveres og gjør at rigide muskler trer i pulsatoriske bevegelser, noe som løser opp muskulaturen og har en biofeedbackeffekt på sentralnervesystemet. Dette øker klientens bevissthet for en aktiv helsemessig livsstil.

​For at det undervisningsmateriell som Bailine benytter til enhver tid skal ajourført i overensstemmelse med de nyeste forskningsresultater innenfor relevante områder har Bailine som mål å knytte til seg faglig ekspertise.