Kosthold

Kosthold

Finn det kostholdet som passer for ditt personlige stoffskifte.

Det nytter ikke å gi en felles kostholdsveiledning som passer til alle. Derfor anbefaler ikke Bailine et bestemt kosthold. Vi hjelper deg å finne det som passer for deg og din forbrenning.

Behovet for mat og næringsstoffer varierer sterkt fra person til person.

Bailine hjelper deg til å finne frem til et kosthold som er både slankende og sunt for deg personlig

I mange år har forskerne lagt skylden for overvekt på et for stort matinntak. Det eneste du behøver å gjøre, å spise mindre mat enn kroppen trenger. Da vil kroppen automatisk bruke opp overskuddsfett. Vekttap blir en naturlig følge.

Problemet med denne holdningen er at den ikke forklarer hva som faktisk observeres. For eksempel har vi alle en slektning eller venn som «spiser som en hest», men ikke legger på seg et gram. Den andre ytterligheten er mennesker som påstår at de får i seg bare noen få kalorier, men er ekstremt overvektige.

Sannheten er at kroppsfettet styres av et kontrollsenter i hjernen som har en vektregulerende funksjon. Dette senteret «bestemmer» mengden kroppsfett som betraktes som ideelt for våre behov.

Det fettnivået (og dermed vektnivået) som den vektregulerende mekanismen «velger», kalles «settpunkte» og kan sammenlignes med termostaten i et hjem. Mekanismen kontrollerer kroppsvekten på to svært viktige måter: For det første har den sterk innvirkning på matmengden du spiser. Den styrker eller svekker på en dramatisk måte appetitten for å bevare settpunktvekten. For det andre kan mekansimen stimulere systemer i kroppen som «fjerner» overskudd av lagret energi, i form av fett hvis du spiser for mye. Eller den «bevarer» fettdepotene hvis du spiser for lite.

Det store spørsmålet blir da hvorfor settpunktet ligger høyere enn gjennomsnittet hos enkelte og lavere hos andre. En forklaring kan være at i tidligere generasjoner var mengden kroppsfett ofte vært viktig for å overleve. Det var fordelaktig med et høyt settpunkt, noe som førte til store fettlagre og god energibevaring. Det ga overlevelsesevne for dem som levde i omgivelser med stor, sesongstyrt matmangel og mulig hungersnød. De som var tynne fikk redusert overlevelse.